Счетоводна програма

Счетоводна програма Gensoft MoneyWorks

Ако търсите счетоводна програма предназначена да върши бърза и сигурна работа, то чудесно решение са програмите на GentSoft от серията MoneyWorks. При това, тази счетоводна програма работи еднакво добре, независимо дали става дума за счетоводство на малка фирма или за счетоводна къща с много и най-различни компании като клиенти. Основната идея на екипа, който стои зад счетоводните програми на GentSoft е „Счетоводство по мярка за всеки”. Те го постигат напълно чрез своите програми, които могат да бъдат използвани, както от професионалисти, запознати с работата на подобен тип програми, така и от начинаещи счетоводители, които за пръв път ще ползват този софтуер.

Един от главните плюсове на счетоводния модул на Money Works е, че позволява работа, както в еднофирмен режим, така и в многофирмен модел на дейност.

Автоматичното осчетоводяване на всички документи създадени по време на работата на дадена компания e от най-основните функции на всички счетоводни програми и с която задача Money Works се справя повече от добре. Това става факт чрез свързването на счетоводния модул на програмата със складовия или маркет модула.

Освен тази основна дейност, чрез счетоводните програми на GentSoft с лекота ще можете да извършвате и редица счетоводни операции, независимо дали имате опит в работата със счетоводна програма или не. В случая говорим за импортиране на документи от складовете на фирмата, изготвяне на данъчните документи – ДДС диск, VIES декларация и Инстрастат декларации и подаването им онлайн или подготовката им за принтене.

Счетоводните програми на GentSoft вършат отлична работа за каталогизирането, категоризацията и лесното откриване на документите. С тях направата на различни справки е изключително облекчена, като е наблегнато най-вече на годишните финансови отчети и справки, както и отчетите за приходи и разходи, баланс, собствен капитал и паричен поток.

Работата със счетоводните програми на компанията е улеснена и опростена, тъй като в тях се съдържат всички важни номенклатури и аналитични признаци, необходими за по-бързото протичане на процеса. Програмата позволява създаването на потребителски номенклатури за различни аспекти от дейността като контрагенти, каса, валути, стокова-материална отчетност, банки и други. Естествено, към всяка отделна сметка могат да се добавят и отделни аналитични признаци.

Основнато полза за всеки, който ползва счетоводните програми MoneyWorks е времето, което се спестява при работа и сигурността на изведените данни. С тези счетоводни програми дори и не счетоводител ще успее да приключи финансовата година на фирмата, а в ръцете на специалист те стават един наистина сериозен инструмент, който облекчава работата и позволява пестене на време, което да бъде използвано в други дейности.

Точно това е и причината за популярността на този български продукт, който се продава успешно в Западна Европа, Япония, Канада, САЩ, Китай и дори страните от Близкия Изток. Повече от 8000 са фирмите, които използват счетоводните програми на GentSoft и тези клиенти са най-сигурната гаранция за тяхното качество.

Контакти


Телефон: +359 885 329 660

Контакт форма